ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

JAKUB WINIARSKI

– ur. w 1974 roku. Prozaik, poeta, krytyk literacki, nauczyciel pisania, a także redaktor naczelny „Nowej Fantastyki” i kwartalnika „Fantastyka Wydanie Specjalne”. Do tej pory opublikował pięć książek. Trzy poetyckie – „Przenikanie darów” (1995), „Obiektyw” (1997), „Piosenki starego serca” (kwiecień 2011) – i dwie powieści. Ta pierwsza to „Loquela” (2004), druga to „Kronika widzeń złudnych” (2004), wyróżniona w konkursie prozatorskim Wydawnictwa Zielona Sowa o nagrodę Wielkiej i Małej Sowy. Strona autorska www.literaturajestsexy.pl.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (183-184) / 2011
1 lipca 13 (181) / 2011
1 maja 9 (105) / 2008