ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

RYSZARD CZęSTOCHOWSKI

- rocznik 1957, autor 10 tomików i 8 dramatów. Publikował we wszystkich ważniejszych periodykach literackich w kraju i paryskiej "Kulturze". Znalazł się w dwóch książkach opisujących literaturę Polską lat 90-tych ("Na własny rachunek" Roberta Mielhorskiego i "A mury runęły" Mieczysława Orskiego). Był współzałożycielem i redaktorem "Kwartalnika Artystycznego" w latach 1993-1997. Ostatnio wydał w noworudzkim MAMIKO Apolonii Maliszewskiej tom "Przebudzeniem jest śmierć". Zawodowo zajmuje się terapią narkomanów.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 października 19 (187) / 2011