ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

KATARZYNA NIEDURNY

studentka MISH-u na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z Kwartalnikiem Kulturalnym „Opcje” i „Didaskaliami”.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (271) / 2015