ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

ANGELIKA ŁUSZCZ

– doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat ontologii przedmiotów w poezji współczesnej. Publikowała m.in. w „Chimerze”, „Codzienniku Feministycznym”, „Fragile”, „Noir Cafe”, „Toposie”, „Zeszytach Poetyckich”.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 września 18 (282) / 2015
15 maja 10 (274) / 2015
1 lutego 3 (267) / 2015
1 grudnia 23 (263) / 2014
15 października 20 (260) / 2014
15 września 18 (258) / 2014
1 września 17 (257) / 2014
15 czerwca 12 (252) / 2014