ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

KAROL PORęBA

– ur. w 1994, krytyk literacki, pracuje w Wydawnictwie Ossolineum, doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się przede wszystkim poezją najnowszą. Publikuje.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 stycznia 2 (362) / 2019
1 czerwca 11 (347) / 2018
15 kwietnia 8 (320) / 2017