ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

ANNA JęDRZEJEWSKA

– kompozytorka, reżyserka i autorka projektów multimedialnych, takich jak instalacja, czy multimedialne widowisko. Skończyła kompozycję w klasie Bogusława Schaeffera w Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów pod kierunkiem m.in. Włodzimierza Kotońskiego, Marka Chołoniewskiego, Lidii Zielińskiej, Matthiasa Hermana, Adama Kaczyńskiego, Krzysztofa Knittla i Włodzimierza Kiniorskiego. Studiowała także w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (klasa rzeźby multimedialnej Antoniego Porczaka), zaś w Akademii Filmu i Telewizji ukończyła reżyserię filmową i montaż. Jest autorką filmów dokumentalnych o artystach współczesnych („Mój tato jest rzeźbą”; „Głos kobiety”; „Intuitiva”). Z Robertem Jędrzejewskim tworzy duet improwizujących kompozytorów – Saluluekip. Zespół kreuje multimedialne projekty („Video Score 1”; „Video Score 2” – w ramach stypendium Ministra Kultury, „Rezonans energetyczny 1”, „Rezonans energetyczny – opera improwizowana”), łączące video, elektronikę i improwizację. Anna Jędrzejewska za swoje kompozycje otrzymywała nagrody: III nagrodę za „Pater Noster” na chór mieszany a capella (1998) na Konkursie Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, dwukrotne wyróżnienie: w 2002 roku za „emotion-s” na zespół instrumentalny i taśmę (2002), a w 2004 za „Rhizm” na skrzypce, wiolonczelę i fortepian na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda. Jędrzejewska jest jedną z najbardziej synkretycznych polskich artystek, tworzy sztukę opartą na improwizacji i współczesnych zdobyczach sztuki europejskiej, łączy muzykę, multimedia i elektronikę. Jest także organizatorką Festiwalu Sztuk Intuitywnych „Intuitiva” w Lubiążu pod Wrocławiem, oraz „Fortalicje” w Zamościu, współorganizowała New Art Conference wraz z Denmark’s Intuitive Music. Od 2019 roku jest prezeską Stowarzyszenia Teatr Performer.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lipca 13 (397) / 2020