ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

Redaktorka naczelna:
Zastepca redaktorki naczelnej:
Sekretarzyni redakcji:

Redaktorzy i redaktorki działów:

idee
poezja
film
sztuka
muzyka
literatura
teatr
komiks
prezentacje

Współpracuja:

Kamila Czaja
Wojciech Rusinek
Magdalena Piotrowska-Grot

Kamila Czaja
Sabina Strózik
Natalia Grabka-Lubojańska
Sabina Strózik
Grzegorz Mucha
Wojciech Rusinek
Magdalena Figzał-Janikowska
Przemysław Pieniążek
Magdalena Piotrowska-Grot

artpapier.idee[@]gmail.com
artpapier.poezja[@]gmail.com
artpapier.film[@]gmail.com
artpapier.sztuka[@]gmail.com
artpapier.muzyka[@]gmail.com
artpapier.literatura[@]gmail.com
artpapier.teatr[@]gmail.com
artpapier.komiks[@]gmail.com
artpapier.prezentacje[@]gmail.com

Maja Baczyńska, Marta Bieganowska-Molendowska, Marek S. Bochniarz, Justyna Hanna Budzik, Maciej Duda, Elżbieta Dutka, Anna Katarzyna Dycha, Katarzyna Górska, Mateusz Górski, Edyta Gryksa-Pająk, Sławomir Iwasiów, Gaweł Janik, Maria Janoszka, Anita Jasińska, Michał Kazimierczuk, Magdalena Kempna-Pieniążek, Łukasz Kiełpiński, Dorota Kołodziej, Konrad Kopel, Anna Leśniewska, Monika Ładoń, Michał Łukowicz, Magdalena Malinowska, Grzegorz Marcinkowski, Bartosz Marzec, Maciej Mazur, Marek Mikołajec, Michał Misztal, Marcin Moroń, Sara Nowicka, Ewa Ogłoza, Barbara Orzeł, Magdalena Piekara, Agnieszka Piela, Przemysław Piwowarczyk, Adam Poprawa, Mateusz Rosicki, Marcin Rudek, Barbara Sadkowska, Mirella Siedlaczek-Mikoda, Marta Snoch, Karolina Starnawska, Julian Strzałkowski, Agnieszka Suchy, Patryk Szaj, Katarzyna Szkaradnik, Ewa Szkudlarek, Anna Strzałkowska (Szumiec), Wojciech Śmieja, Maria Tadel, Michał Trusewicz, Michał Paweł Urbaniak, Marcel Warbisch, Małgorzata Wójcik-Dudek, Agnieszka Wójtowicz-Zając, Anna Zagórska, Sylwia Zazulak, Paulina ZięciakAdres do korespondencji:

ul. Radockiego 280/27
40-645 Katowice

artpapier.redakcja@gmail.com


Wydawca:

Katowickie Stowarzyszenie
Artystyczne

Rok założenia:

2003

Periodyczność:

dwutygodnik
(od grudnia 2004,
poprzednio miesięcznik)

Medium:

sieciowe


Redakcja zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w tekstach.

Materiały publikowane w "artPAPIERZE" można kopiować
i przechowywać wyłącznie na własne potrzeby
(w celach niekomercyjnych).
Nie zezwala się na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, zwłaszcza na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.