AGNIESZKA PIELA

- dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się głównie historią języka polskiego. Śledzi ewolucję języka, przeobrażenia systemu leksykalnego i słowotwórczego. W centrum jej zainteresowań znajduje się frazeologia diachroniczna i współczesna.  Jest autorką dwóch monografii: „Homo scribens i homo legens w polskim słownictwie i frazeologii” (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2008), „Pozorna tożsamość. Polskie tradycjnalizmy z semantycznym archaizmem” (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016) oraz wielu artykułów, które publikowała w prestiżowych polskich czasopismach językoznawczych (m.in.: „LingVaria”, „Poradnik Językowy”, „Język Polski”, „Etnolingwistyka”).

NUMER WYDANIA

  • 1 marca 5 (341) / 2018