ISSN 2658-1086

AGNIESZKA SUCHY

– ur. 15.11.1992 r., słuchaczka studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka prawa i nauk o rodzinie. Studentka psychologii, uczestniczka licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Interesuje się literaturą epoki romantyzmu, zagadnieniami związanymi z płcią kulturową, fantasy i profilowaniem kryminalnym.

NUMER WYDANIA

  • 15 stycznia 2 (386) / 2020
  • 1 października 19 (379) / 2019