ISSN 2658-1086

AGNIESZKA SUCHY

– ur. 15.11.1992 r., słuchaczka studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka prawa i nauk o rodzinie. Studentka psychologii, uczestniczka licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Interesuje się literaturą epoki romantyzmu, zagadnieniami związanymi z płcią kulturową, fantasy i profilowaniem kryminalnym.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 czerwca 12 (468) / 2023
1 sierpnia 15-16 (447-448) / 2022
1 września 17 (425) / 2021
15 lipca 14 (422) / 2021
1 lutego 3 (411) / 2021
1 grudnia 23 (407) / 2020
15 września 18 (402) / 2020
15 stycznia 2 (386) / 2020
1 października 19 (379) / 2019