ISSN 2658-1086

DOMINIKA KRZEMIEń

– studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, doktorantka w Zakładzie Literatury Poromantycznej Instytutu Nauk o Literaturze UŚ. Mieszka w Zabrzu.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 października 20 (92) / 2007
15 października 20 (68) / 2006
1 marca 5 (53) / 2006