ALEKSANDRA WIęCEK

– ur. 1992, studentka II roku filologii polskiej w rybnickim oddziale  Uniwersytetu Śląskiego. Studia wybrała świadomie, nie zważając na krytyczne uwagi na temat perspektyw zawodowych. Zacięcie filologiczne rozwinęło się u niej w czasach licealnych i trwa do dziś. Interesuje się literaturą dwudziestolecia międzywojennego, szczególnie twórczością Gombrowicza. Jest motocyklistką, a na wyprawy dłuższe lub krótsze zabiera ze sobą „Ferdydurke” i „Tango” Mrożka.

NUMER WYDANIA

  • 15 listopada 22 (238) / 2013
  • 1 października 19 (235) / 2013
  • 15 czerwca 12 (228) / 2013
  • 15 marca 6 (222) / 2013