Wydanie bieżące

Redaktor naczelny:
Zastepca redaktora naczelnego:

Redaktorzy działów:

idee
poezja
film
sztuka
muzyka
literatura
teatr
komiks


Współpracuja:

Magdalena Kempna-Pieniążek


Wojciech Rusinek
Kamila Czaja
Monika Glosowitz
Natalia Gruenpeter
Katarzyna Krawczyk
Grzegorz Mucha
Wojciech Rusinek
Alicja Pawlikowska
Przemysław Pieniążek

artpapier.idee[@]gmail.com
artpapier.poezja[@]gmail.com
artpapier.film[@]gmail.com
artpapier.sztuka[@]gmail.com
artpapier.muzyka[@]gmail.com
artpapier.literatura[@]gmail.com
artpapier.teatr[@]gmail.com
artpapier.komiks[@]gmail.comAdam Andrysek, Marta Baron, Magdalena Boczkowska, Kamila Czaja, Bernadetta Darska, Maciej Duda, Anna Katarzyna Dycha, Michał Fundowicz, Weronika Górska, Krzysztof Grudnik, Natalia Gruenpeter, Łukasz Iwasinski, Inga Iwasiów, Sławomir Iwasiów, Bartosz Kłoda- Staniecko, Ryszard Knapek, Grzegorz Krzymianowski, Miłka O. Malzahn, Mikołaj Marcela, Martyna Markowska, Adrian Mrówka, Agnieszka Necka, Krzysztof Ociepa, Przemysław Pieniążek, Magdalena Piotrowska-Grot, Mariusz Sieniewicz, Joanna Soćko, Maciej Stroiński, Katarzyna Szkaradnik, Ewa Szkudlarek, Paweł Świerczek, Paweł Tomczok, Michał Paweł Urbaniak, Grzegorz WysockiRedakcja zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w tekstach.

Materiały publikowane w "artPAPIERZE" można kopiować
i przechowywać wyłącznie na własne potrzeby
(w celach niekomercyjnych).
Nie zezwala się na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, zwłaszcza na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.Adres do korespondencji:

ul. Radockiego 280/27
40-645 Katowice

artpapier.redakcja@gmail.com


Wydawca:

Katowickie Stowarzyszenie
Artystyczne

Rok założenia:

2003

Periodyczność:

dwutygodnik
(od grudnia 2004,
poprzednio miesięcznik)

Medium:

sieciowe