KAROL PORęBA

– ur. w 1994, krytyk literacki, pracuje w Wydawnictwie Ossolineum, studiuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się przede wszystkim poezją najnowszą. Publikuje.

NUMER WYDANIA

  • 1 czerwca 11 (347) / 2018
  • 15 kwietnia 8 (320) / 2017